Er krisen en invitation til at gå dybere i dig selv?

Det er efterhånden nogle uger siden vi for alvor, her i Danmark, blev ramt af Covid-19 og dermed den krise vi står i. Og det er meget forskelligt, hvad den indtil videre har betydet for den enkelte, både i forhold til de ændringer, der er sket i hverdagen og i forhold til, hvordan vi møder denne udfordrende tid. Ens for os alle er dog, at vi kigger ind i en fremtid vi ikke helt kan forudse, da ingen kender følgerne til fulde. Det er for de fleste svært, da det betyder, at de rammer, rutiner og vaner, der blev trukket væk under os, endnu ikke er blevet erstattet af noget stabilt, der minder om den tryghed mange fandt i deres gamle vaner.   

Men hvad nu, hvis den tryghed vi søger rent faktisk er at finde et andet sted end i vores gamle rammer, rutiner og vaner? 

Hvad nu, hvis det her er en invitation til os om at ”vågne op”, gå dybere i vores bevidsthed og minde os om, at vi alle er forenede og forbundne? 

Hvad nu, hvis det her er en invitation til at nulstille os selv. Nulstille kloden. Mærke sårbarheden og værdsættelsen af alt, hvad vi har og er, i erkendelsen af, at intet er for givet?

Hvad nu, hvis vi er ”sendt hjem”, for at kigge indad, opdage vores behov for selvomsorg og finde tilbage til vores sande jeg og vores sande værdier?

Jeg tror, at den forandring vi står overfor, både på det personlige plan, globalt og i forhold til planeten er vigtig og nødvendig på mange niveauer – også niveauer vi endnu ikke kan begribe. På overfladen, oplever vi blandt andet kaos, sygdom og frygt, men lige under det, tror jeg, der er en healing igang, både til os og til vores planet. En healing vi endnu ikke helt begriber omfanget af. 

Måske kunne vi ikke selv klare klima problemerne med den kollektive bevidsthed vi havde? Måske er verden nødt til at stoppe, for at vi kan vågne op, udvikle vores bevidsthed, så vi kan finde svar, innovative og kreative løsninger fra et dybere sted i os, til at løse de klima udfordringer vi har. Og måske har vi også selv, på det personlige plan, brug for en dybere bevidsthed omkring vores livsstil, vores værdier og dermed vores valg og prioriteringer. 

Jeg tror det. 

Vi var faldet i søvn i vores vaner og rutiner og levede dybest set i komfortzonen, hvor alt føles trygt og sikkert. Når man er der, så er der ikke stor villighed til at forandre noget og skabe de store forandringer, hverken for sig selv eller for jordkloden. Heller ikke selvom vi mærkede konsekvenserne af at køre livet for presset og stresset, og heller ikke selvom vi tydeligt så, resultaterne af de klimaproblemer, vi selv har forårsaget. 

Så når en krise rammer, som Corona krisen. Så bliver vi rusket op i og kastet ud af vores komfortzone, vi bliver tvunget til at kigge på os selv og vores liv, og åbne øjnene op for at se, hvad der sker omkring os. Opvågningen går i gang. En opvågning til en højere eller dybere bevidsthed. En bevidsthed, der rækker udover vores egobaserede tanker, der er begrænsede og frygtbaserede. 

En bevidsthed, der gør, at vi søger efter trygheden, på et dybere plan, når vi opdager, at den ægte og stabile tryghed ikke findes i det vi troede var stabilt og sikkert – nemlig vores rammer, rutiner og vaner, som er blevet revet væk under os.

Vi kan aldrig styre eller kontrollere det, der sker omkring os, heller ikke vores rammer og rutiner, der er bygget op omkring ydre omstændigheder. Det indser vi for alvor nu.  

Så det valg vi står overfor lige nu, handler om at tage imod den invitation, der ligger i en krise som denne, nemlig invitationen om at gå dybere i os selv. For hvis vi ikke gør det, så bliver vi i smerten, frygten og utrygheden. Mens hvis vi vælger at gå dybere i os selv, søge ind til et sted i os, hvor der altid er stabilitet, tryghed og svar at finde, så åbner vi op for et større perspektiv, kreative idéer, løsninger og svar, der rækker langt ud over vores begrænsede ego, vores vante rammer og vores søvndyssende komfortzone.

Det sted i dig, er dit autentiske jeg. Den bor i din sjæl, som er en forlængelse af Universets kilde af energi, og når du forbinder dig til det, så er du åben for, at modtage den vejledning din intuition altid giver dig. Og det er her den ægte og stabile tryghed ligger. Herfra er du forbundet med en større visdom, der rækker langt udover dit ego. Det betyder, at når du begynder at lytte til, stole på og følge din intution, så mærker du, at du trygt kan læne dig ind i visheden om, at du bliver vejledt af dit Højeste Selv – din intuition. 

Det er igennem din intuition du bliver inspireret til, og får løsninger på, de udfordringer du står overfor, så du kan skabe et nyt fundament for dig selv. Et fundament, hvor du altid står stærkt uanset, hvad der sker omkring dig. Og det er her, du finder dine ægte værdier, din taknemmelighed, din empati og dine svar på hvad, der er sandt for dig. 

Hvis du vil inspireres og lære din intuition bedre at kende, så kom med i facebook gruppen sammen med over 400 andre. Gruppen hedder: Stærk Intuition og Selvfølelse – Gratis gruppe Du kan også læse mere og tilmelde dig mit nyhedsbrev via min hjemmeside: https://maibrittagesen.dk/  

OM MAIBRITT

Maibritt Agesen bor med sin mand og deres 3 børn i Virum. Hun er intuitiv og spirituel vejleder og underviser i eget firma www.maibrittagesen.dk. Hun har de sidste 10 år arbejdet med spirituel og personlig udvikling og underviser blandt andet online på hendes uddannelse Intuitions & Manifestations Uddannelsen. Hun har specialiseret sig i at lære andre at lave et indre skifte fra frygt til tillid, hvor de i stedet for at være styret af ego, frygt og begrænsende tanker om sig selv, lader sig vejlede af deres intuition for derigennem åbne op for tillid og stå stærkt i sig selv.

 

 

FØLG MAIBRITT